Real Business

 

Performance management

Performance management is het definiëren van, monitoren en sturen op resultaatafspraken en gedrag op niveau van de medewerkers in lijn met de missie, visie en waarden van uw organisatie.

Het is een combinatie van sturen op gedrag (competenties) en resultaten en een belangrijk middel om de organisatiestrategie te realiseren door organisatiedoelstellingen te vertalen tot het niveau van de individuele medewerker. Het laat tevens toe om gewenst gedrag, persoonlijke groei en ontwikkeling te kunnen stimuleren en realiseren.


Wat is het doel van Performance Management?

Het doel van Performance Management is het inzichtelijk maken en sturen op de bijdrage van de individuele medewerker aan de organisatiedoelstellingen, het optimaal inzetten van talen en de juiste medewerker op de juiste plek, het uniformeren en voor zover mogelijk objectiveren van beoordelingen en tot slot het motiveren en het leggen van de basis voor beloning en ontwikkeling.

Het management dient ook te beschikken over de middelen, tools, competenties die het mogelijk maken om medewerkers aan te sturen op gedrag en resultaten en conform deze systematisch te beoordelen.

Zo moet u dus uw medewerkers sturen op resultaten en sturen op gedrag om optimale organisatiedoelstellingen te bereiken.


Heeft u interesse? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

Email: info@realbusiness.be of via ons contactformulier