Real Business

 

 

Interim management

Tijdelijke inzet, blijvend resultaat!

Kampt uw organisatie met managementproblemen? Laat de implementatie van beleid qua effectiviteit te wensen over? Wanneer u een tijdelijke behoefte heeft aan managementcapaciteit, kunt u een beroep doen op ons. Real Business kan uw organisatie van dienst zijn in kritieke omstandigheden. Onze interim managers kunnen ook worden ingezet als coach van managers bij cruciale ontwikkelingen of een uitzonderlijke uitdaging in de organisatie.

Zoekt u kandidaten voor een sleutelpositie binnen uw organisatie? iemand die in staat is sturing te geven aan een complex verandertraject?

Het vervullen van sleutelposities op management- en directieniveau binnen uw organisatie vraagt om goede kennis van de markt, slagvaardigheid en discretie. Dankzij het brede werkterrein van Real Business en onze uitgebreide expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor uiteenlopende opdrachten.

Onze belangrijkste uitgangspunten zijn kwaliteit, snelheid en resultaat. Om deze te kunnen waarmaken, hanteren wij een heldere aanpak.       

Real Business kan tijdelijke vervanging of versterking leveren voor:

Overbruggingsmanagement

Complementair management

Projectmanagement

Crisismanagement

Veranderingsmanagement   

Overbrugging:

Wanneer een reguliere manager plotseling een langere periode afwezig is of voor het tijdelijk besturen van kleine en middelgrote organisaties.

Complementair:

Wanneer u voor enige tijd behoefte heeft aan extra managementcapaciteit. Bijvoorbeeld wanneer u door alle drukte niet meer aan alle zaken de noodzakelijke aandacht kunt geven of omdat u een tekort onderkent aan bepaalde kennis of capaciteit.

Project:

Wanneer u binnen uw organisatie een bepaalde zaak min of meer op zichzelf staat en als eenmalige activiteit beschouwd kan worden en u, gezien de aard van het project, de kennis/capaciteit niet permanent in huis wil halen. Bijvoorbeeld voor het opzetten van een nieuwe organisatie of afdeling, een fusie of een verhuizing.    

Crisis:

Wanneer u binnen uw organisatie een crisis is uitgebroken en u een externe troubleshooter nodig heeft.

Verandering:

Wanneer uw organisatie of een deel hiervan, binnen een beperkt tijdsbestek moet worden aangepast aan een sterk veranderende situatie.

Real Business levert een interim manager niet alleen voor tijdelijke managementcapaciteit het gaat om meer:

  • extra kennis/ervaring en energie
  • de frisse blik van een (overgekwalificeerde) buitenstaander
  • een breekijzer, iemand die veranderingen realiseert
  • focus op opdracht uitvoering (geen interne carrière/belangen)
  • coaching van eigen medewerkers
  • direct inzetbaar met resultaten op korte termijn

      

Heeft u interesse? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op! 

Email: info@realbusiness.be of via ons contactformulier